2018: אודיסאה בחלל - חלק 12

מדע וטכנולוגיה | גיל מרקוביץ ודוקטור יוחאי עתריה | 12 פרקים
2018 אודיסאה בחלל

נדון ביצירה "2001: אודיסאה בחלל" במבטנו העכשווי, הטכנולוגי-דיגיטלי, מבט שהוסיף להתפתח מאז 1968 ועדיין דן בסוגיות שהעלו קובריק וקלארק. ניעזר בפילוסופים דוגמת הגל, מרקס, בנימין, מרקוזה, ניטשה ואחרים, כדי להתייחס לשאלות שמקיפות אותנו בשגרת יומנו, גם אם איננו שמות ושמים אליהן לב

לכל הפרקים של פודקאסט 2018 אודיסאה בחלל >>

פרסומת
נדון ביצירה "2001: אודיסאה בחלל" במבטנו העכשווי, הטכנולוגי-דיגיטלי, מבט שהוסיף להתפתח מאז 1968 ועדיין דן בסוגיות שהעלו קובריק וקלארק. ניעזר בפילוסופים דוגמת הגל, מרקס, בנימין, מרקוזה, ניטשה ואחרים, כדי להתייחס לשאלות שמקיפות אותנו בשגרת יומנו, גם אם איננו שמות ושמים אליהן לב

פודאסטים מובילים

פרסומת