התמודדות הממשלה עם גידול במסחר המקוון

חדשות ופוליטיקה | בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור | 10 פרקים
בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

אמזון נכנסת לישראל ובעברית. כניסת ענק המסחר המקוון לישראל עשויה לטלטל את השוק המקומי.  את נושא התמודדות הממשלה עם הגידול במסחר המקוון, בדקנו בדוח השנתי של מבקר המדינה 69 א ,שפורסם באוקטובר 2018. מדובר בערוץ שמתפתח  במהירות ושיכול לסייע בהגברת התחרות בשוק ריכוזי ומבודד כמו בישראל ולתרום להפחתת יוקר המחיה במדינה. בשנת 2017 הייתה ישראל בין 15 המדינות המובילות בעולם מבחינת כמות הקונים מחו"ל והמוכרים לחו"ל. בשנת 2020 צפוי שיעורו של המסחר המקוון לעמוד על כ-12% מהשוק הקמעונאי כולו לעומת שיעור של 6% בשנת 2016. כל זה מחייב הערכות מתאימה .כמו הגנה על פרטיותו של הצרכן בעת ביצוע רכישות מקוונות, הנגשת אתרי המסחר המקוון לאנשים עם מוגבלות. סיוע לעסקים קטנים, בפרט בחברה הערבית. ואיזה עתיד צפוי לקניונים שחלקם לפחות נבנו  וממשיכים להבנות באזורי ביקוש למגורים. על סוגיות אלה ואחרות הקשורות במציאות המתהווה בעקבות המסחר המקוון  בשיחה עם עו"ד עינת אדלר חן See omnystudio.com/listener for privacy information.

לכל הפרקים של פודקאסט בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור >>

פרסומת
אמזון נכנסת לישראל ובעברית. כניסת ענק המסחר המקוון לישראל עשויה לטלטל את השוק המקומי.  את נושא התמודדות הממשלה עם הגידול במסחר המקוון, בדקנו בדוח השנתי של מבקר המדינה 69 א ,שפורסם באוקטובר 2018. מדובר בערוץ שמתפתח  במהירות ושיכול לסייע בהגברת התחרות בשוק ריכוזי ומבודד כמו בישראל ולתרום להפחתת יוקר המחיה במדינה. בשנת 2017 הייתה ישראל בין 15 המדינות המובילות בעולם מבחינת כמות הקונים מחו"ל והמוכרים לחו"ל. בשנת 2020 צפוי שיעורו של המסחר המקוון לעמוד על כ-12% מהשוק הקמעונאי כולו לעומת שיעור של 6% בשנת 2016. כל זה מחייב הערכות מתאימה .כמו הגנה על פרטיותו של הצרכן בעת ביצוע רכישות מקוונות, הנגשת אתרי המסחר המקוון לאנשים עם מוגבלות. סיוע לעסקים קטנים, בפרט בחברה הערבית. ואיזה עתיד צפוי לקניונים שחלקם לפחות נבנו  וממשיכים להבנות באזורי ביקוש למגורים. על סוגיות אלה ואחרות הקשורות במציאות המתהווה בעקבות המסחר המקוון  בשיחה עם עו"ד עינת אדלר חן See omnystudio.com/listener for privacy information.

פודאסטים מובילים

פרסומת