166. "המיטב" - הפרדוקס שביצירת שינוי - פודקאסט אפקטיבית

כללי | עדי מאור סיסי | 177 פרקים
״אפקטיבית״ - התוכנית

את רוצה שינוי, המוח שלך לאושם מתחיל הפרדוקסבשידור הפעם הסברתי על התהליך הביולוגי שקורהכשאנו מחליטות משהו ומתקשות בפועל לעשות אותו.דיברתי על הקולות והספק שעולים,על תהליכי קבלת החלטות במוחעל תהליכים אוטומטים, הסתגלות ובחירהומה הופך תהליך שינוי, צמיחה...

לכל הפרקים של פודקאסט ״אפקטיבית״ - התוכנית >>

פרסומת
את רוצה שינוי, המוח שלך לאושם מתחיל הפרדוקסבשידור הפעם הסברתי על התהליך הביולוגי שקורהכשאנו מחליטות משהו ומתקשות בפועל לעשות אותו.דיברתי על הקולות והספק שעולים,על תהליכי קבלת החלטות במוחעל תהליכים אוטומטים, הסתגלות ובחירהומה הופך תהליך שינוי, צמיחה...

פודאסטים מובילים

פרסומת