MedCast - EP#7.0 - מאבק שוברי הגלים בהרצליה

כללי | SurfCult | 11 פרקים
MedCast - Surf Podcast

פרק #7 של ה-MedCast עוד לא עלה לאויר אבל לפני שהוא יוצא אנחנו משחררים פרק קצרצר של 10 עם החלק האקטואלי ממנו כבר עכשיו!עיריית הרצליה אישרה תכנית הרסנית של בניית 7 שוברי גלים אל מול חופי הרצליה..מה זה אומר? למה זה רע וכמה זה הזוי... 10 דק שחשוב שתשמעו.

לכל הפרקים של פודקאסט MedCast - Surf Podcast >>

פרסומת
פרק #7 של ה-MedCast עוד לא עלה לאויר אבל לפני שהוא יוצא אנחנו משחררים פרק קצרצר של 10 עם החלק האקטואלי ממנו כבר עכשיו!עיריית הרצליה אישרה תכנית הרסנית של בניית 7 שוברי גלים אל מול חופי הרצליה..מה זה אומר? למה זה רע וכמה זה הזוי... 10 דק שחשוב שתשמעו.

פודאסטים מובילים

פרסומת