MedCast - EP#3 - גלישה בימי COVID19

כללי | SurfCult | 11 פרקים
MedCast - Surf Podcast

ימים מוזרים של יקום הזוי עוברים עלינו.אז לפני שהסגר הופך ליותר משוגע התכנסנו להקליט עוד פרק של מדקאסט ולדבר על מה שעובר עלינו פה.גלישה בימי קוביד 19, דת וגלישה...מה קורה בעולם עם התעשייה ואיך היא אוכלת את המשבר הזה.הרמנו פינה חדשה של שאלות בהפתעה.. דיברנו על ענת ונעה ליליאור, אולימפיאדה ועוד....שימו אוזניות וקחו שעה של דיבורי גלישה.

לכל הפרקים של פודקאסט MedCast - Surf Podcast >>

פרסומת
ימים מוזרים של יקום הזוי עוברים עלינו.אז לפני שהסגר הופך ליותר משוגע התכנסנו להקליט עוד פרק של מדקאסט ולדבר על מה שעובר עלינו פה.גלישה בימי קוביד 19, דת וגלישה...מה קורה בעולם עם התעשייה ואיך היא אוכלת את המשבר הזה.הרמנו פינה חדשה של שאלות בהפתעה.. דיברנו על ענת ונעה ליליאור, אולימפיאדה ועוד....שימו אוזניות וקחו שעה של דיבורי גלישה.

פודאסטים מובילים

פרסומת