NETfrix ep05: קהילות ברשת - חוק הרשת מס' 2

מדע וטכנולוגיה | אסף שפירא | 14 פרקים
נטפריקס: היכן שסודות הרשת נחשפים

תופעה הקיימת ב כ ל רשת היא תופעת הקהילות. מהי אותה תופעה, מה התכונות המיוחדות שלה ומהם הדברי םהמופלאים שהן מאפשרות לנו לעשות?  בפרק נקבל כלים להתמודדות עם הקהילות וגם נגלה מה הקשר בין קהילות ברשת למשפט "הצבא צועד על קיבתו", למה הרשת היא כמו כרובית ומה הסיבה שלא התחתנתי עם אסקימואית.למלל של הפרקים ו/או להרחבות, מוזמנים לבקר באתרSNApod.net.בברכת הנטפריקס,אסף שפירא  

לכל הפרקים של פודקאסט נטפריקס: היכן שסודות הרשת נחשפים >>

פרסומת
תופעה הקיימת ב כ ל רשת היא תופעת הקהילות. מהי אותה תופעה, מה התכונות המיוחדות שלה ומהם הדברי םהמופלאים שהן מאפשרות לנו לעשות?  בפרק נקבל כלים להתמודדות עם הקהילות וגם נגלה מה הקשר בין קהילות ברשת למשפט "הצבא צועד על קיבתו", למה הרשת היא כמו כרובית ומה הסיבה שלא התחתנתי עם אסקימואית.למלל של הפרקים ו/או להרחבות, מוזמנים לבקר באתרSNApod.net.בברכת הנטפריקס,אסף שפירא  

פודאסטים מובילים

פרסומת