NETfrix ep07: קורונה, גוואנו וניתוח רשתי

מדע וטכנולוגיה | אסף שפירא | 14 פרקים
נטפריקס: היכן שסודות הרשת נחשפים

מה הרשת מספרת לנו על המצב? איך הכל התחיל וחשוב יותר, איך הכל ייגמר?פרק מיוחד לרגל האירועים שנועד כולו להסביר להורים שלי למה אני לא מגיע בשבתלמלל של הפרקים ו/או להרחבות, מוזמנים לבקר באתרSNApod.netבברכת הנטפריקס,אסף שפירא

לכל הפרקים של פודקאסט נטפריקס: היכן שסודות הרשת נחשפים >>

פרסומת
מה הרשת מספרת לנו על המצב? איך הכל התחיל וחשוב יותר, איך הכל ייגמר?פרק מיוחד לרגל האירועים שנועד כולו להסביר להורים שלי למה אני לא מגיע בשבתלמלל של הפרקים ו/או להרחבות, מוזמנים לבקר באתרSNApod.netבברכת הנטפריקס,אסף שפירא

פודאסטים מובילים

פרסומת