S1E279: אנשים ומחשבים פרק 279 - כמה מחשבים יוענקו למורים בשנת הלימודים הבאה?

מדע וטכנולוגיה | יהודה קונפורטס | 537 פרקים
אנשים ומחשבים

S1E279: אנשים ומחשבים פרק 279 - כמה מחשבים יוענקו למורים בשנת הלימודים הבאה?

לכל הפרקים של פודקאסט אנשים ומחשבים >>

פרסומת

פודאסטים מובילים

פרסומת