מרסל ניניו

היסטוריה | כאן | 14 פרקים
שוות להכיר

ניניו הייתה חברה בִיחידה 131, חוליית ריגול יהודית במצרים שהופעלה על ידי המודיעין הצבאי הישרֶאלי. לאחר שחברי החוליה נתפּסו, נודעה הפרשה בשם "עסק הביש". ניניו סיכנה את חייה בָפעילות החשאית למען מדינת ישראל, וּלאחר חשיפת הרשת הייתה אסירה בָכּלא בקהיר במשך 14 שנה. גם אחרי שחזרה לארץ נשמרה פעילות רשת הריגול בסוד במשך שנים, ורבים לא הִכירו את פועלה. מרסל ניניו היא אישה ששווה להכיר.

לכל הפרקים של פודקאסט שוות להכיר >>

פרסומת
מרסל ניניו24/06/2018 | 15:04
ניניו הייתה חברה בִיחידה 131, חוליית ריגול יהודית במצרים שהופעלה על ידי המודיעין הצבאי הישרֶאלי. לאחר שחברי החוליה נתפּסו, נודעה הפרשה בשם "עסק הביש". ניניו סיכנה את חייה בָפעילות החשאית למען מדינת ישראל, וּלאחר חשיפת הרשת הייתה אסירה בָכּלא בקהיר במשך 14 שנה. גם אחרי שחזרה לארץ נשמרה פעילות רשת הריגול בסוד במשך שנים, ורבים לא הִכירו את פועלה. מרסל ניניו היא אישה ששווה להכיר.

פודאסטים מובילים

פרסומת